Casino JournalenSpelberoende möjligt att förebygga - Casino Journalen

| Prenumerera via RSS

Spelberoende möjligt att förebygga

juni 7th, 2010 Posted in Okategoriserade

Det är möjligt att minska spelande och spelproblem genom åtgärder som självavstängning från kasinon och begränsningar av tillgängligheten till spel, som spelmaskiner. Spel utformade så att spelare upplever sig vara ”nära en vinst” ökar spelandet. Det är några resultat ur rapporten ”Att förebygga spelproblem” från Statens folkhälsoinstitut.

I rapporten ”Att förebygga spelproblem” ges en översikt av de senaste tio årens forskning kring förebyggande metoder på områden som lagstiftning, utbildningsinsatser och ”spelansvarsåtgärder” i spelet eller spelmiljön. Forskningen pekar på att strukturella insatser som lagstiftningsåtgärder, tillgänglighetsbegränsningar och ett allmänt hälsofrämjande arbete är det mest effektiva sättet att förebygga missbruksproblem och detta tycks även gälla spelmissbruk.

– Det finns relativt lite forskning om förebyggande insatser för spelproblem och den håller inte alltid hög kvalitet. Rapporten kan peka på god evidens för en del metoder och visst stöd för flera, men det behövs mer forskning, säger Jessika Svensson, utredare, Statens folkhälsoinstitut.

Kunskapsöversikten visar bland annat att det finns stöd för att utbildning av personal på spelställen ger effekt på deras kunskap och beteende då de tar mer kontakt med kunder som de tror kan ha spelproblem. Forskningen visar också ett visst stöd för att varningsmeddelanden och informationskampanjer ökar kunskapen, men i likhet med vad man sett inom området alkohol tycks det inte påverka spelbeteende eller spelproblem. Även information i skolan om spelproblem tycks höja kunskapen, men inte ge några effekter på beteendet bland eleverna.

Spelproblem är något som drabbar drygt två procent av befolkningen mellan 16-84 år och är sammanbundet med en sämre hälsa, dålig ekonomi och sociala problem. Dessutom löper över fem procent en ökad risk att få spelproblem. De senaste tio åren har spelproblemen ökat markant bland unga män i åldern 18-24 år (från 5 procent 1997-98 till 9 procent 2009).

– Vi vet att olika grupper och individer upplever utformningen av spel olika och det är viktigt att utveckla kunskapen om detta och inte stirra sig blind på universella lösningar när forskningen fortfarande är outvecklad, säger Jessika Svensson. Förhoppningsvis kan den här rapporten vara ett bra stöd för beslutsfattare, spelbolag, forskare och frivilligorganisationer för att föra det förebyggande arbetet framåt.

Kunskapsöversikten i ”Att förebygga spelproblem” tar upp spel och spelproblem ur ett folkhälsoperspektiv, likheter mellan spel, alkohol och narkotika, preventionsteori, olika förebyggande metoder och vad vi vet om hur tillgänglighet till spel och spelreklam påverkar samhället.


Lämna kommentar